Kvalitetssikring i byggeriet

Hvad er god kvalitetssikring

Effektiv Kvalitetssikring i Byggeriet: Vælg, Kontroller og definer klare objektive kriterier for Succes

Kvalitetssikring inden for byggeriet er ikke blot en proces; det er en nødvendighed for at sikre, at projekter lever op til de højeste standarder. Centralt i denne praksis er kunsten at vælge de rigtige emner til kontrol. Ved at nøje udvælge disse emner kan man målrettet forbedre kvaliteten på afgørende områder af byggeriet.

Valg af Emner: Kvalitetssikring begynder med at identificere kritiske aspekter af byggeprocessen. Er det fundamentet, strukturen eller slutresultatet? Ved at prioritere emnerne efter deres indflydelse på det overordnede resultat, kan man fokusere ressourcerne på de mest kritiske områder.

Omfang af Kontrol: Definér tydeligt omfanget af kontrol for hvert udvalgt emne. Skal der fokuseres på materiale kvalitet, arbejdsmetoder eller installationsteknikker? At præcist afgrænse omfanget sikrer, at ingen vigtige detaljer overses, og at ressourcerne anvendes mest effektivt.

Tidspunkt for Kontrol: Tid er af essens i byggeriets verden. Planlæg kontrolpunkter på nøglestadier af projektet. Dette giver mulighed for rettidig korrektion af eventuelle afvigelser og forhindrer, at problemer eskalerer og påvirker den samlede kvalitet.

Objektive Acceptkriterier: At beskrive klare og objektive acceptkriterier er hjørnestenen i enhver kvalitetssikringsproces. Hvordan defineres "god kvalitet"? Svaret ligger i de målbare standarder, der er fastsat på forhånd. Disse kriterier skal være klare, kvantificerbare og opnåelige for at sikre en retfærdig vurdering af resultatet.

I kvalitetssikring er nøgleordet "forudsigelighed". Ved nøje at vælge, omfavne kontrol og definere klare acceptkriterier, kan byggeprojekter bevæge sig mod en fremtid med succes og konsekvent høj kvalitet. Kvalitetssikring er ikke blot en handling, det er en strategi, der giver ro i sindet og tillid til resultatet.

På hjemmesiden ds1140.dk og hirsch.nu finder du mere information om DS 1140

Hvordan arbejder vi med kvalitetssikring?

Kvalitetssikring med udgangspunkt i DS 1140 

Vi har en struktureret og systematisk tilgang til kvalitetssikring,
herunder ser du de enkelte punkter vi altid gennemgår

B.1 Udførelsesgrundlag fra projektering: I denne fase fokuserer vi på at vurdere, om de nødvendige informationer for et konditionsmæssigt arbejde er til stede. Dette inkluderer en kontrol af, om det udføres som planlagt og er bygbart. Vi kan også vurdere, om der er risiko for fejl i forhold til kompleksiteten af arbejdet, og om dokumentationen for udført egenkontrol er tilgængelig.

B.2 Udførelsesgrundlag for arbejdet: I denne fase kontrolleres, om informationerne er korrekt overført fra udførelsesgrundlaget fra projektering. Vi vurderer også, om den fornødne information for fremstillingen er til stede. Dette inkluderer en vurdering af, om tegninger og instrukser muligvis kan misforstås af dem, der udfører arbejdet.

B.3 Materialer og produkter: Her kontrolleres, om dokumentationen for de materialer og produkter, der anvendes i udførelsesgrundlaget fra projektering, opfylder de specificerede krav.

B.4 Modtagekontrol: Vi sikrer, at de modtagne materialer svarer til dem, der er angivet i dokumentationen. Der udføres en systematisk kontrol for at opretholde kvaliteten og sikkerheden.

B.5 Udførelse: Denne fase opdeles yderligere i undersektioner:

  • B.5.1 Transport og opbevaring på pladsen: Kontrollerer områder som transport og korrekt opbevaring på byggepladsen.
  • B.5.2 Tidligere udført konstruktion: Fokuserer på tidligere udførte konstruktioner og deres indflydelse på det aktuelle arbejde.
  • B.5.3 Montage af præfabrikerede konstruktionsdele: Her udføres en systematisk kontrol af montageprocessen og dybder ved montage af præfabrikerede konstruktionsdele.
  • B.5.4 Udførelse af ikke-certificerede konstruktionsdele: Systematisk kontrol af ikke-certificerede konstruktionsdele for at sikre overholdelse af standarder og specifikationer.

B.6 Slutkontrol: Den endelige fase indebærer en systematisk kontrol for at sikre, at hele konstruktionen er korrekt udført og opfylder de nødvendige krav.

Kontrol niveau: Kontrolniveauet og metoden fastlægges i kontrolplanen. Dette inkluderer angivelse af stikprøvekontrolprocenter og anvendelse af maksimumkontrol, hvis det er relevant. Kontrollanten vurderer risikoen for fejl og kompleksiteten af arbejdet for at afgøre, hvilke konstruktionsdele/kontrolpunkter der skal kontrolleres og hvordan.

Udførelsesklasser: Kontrolomfanget varierer i henhold til den valgte udførelsesklasse (EXC1, EXC2, EXC3). For hver udførelsesklasse specificeres minimumskrav til kontrolomfanget for hvert kontrolemne, hvilket sikrer en passende og nøjagtig kontrolproces. 

Denne omhyggelige tilgang til kontrolomfang sikrer, at der udføres en tilstrækkelig og præcis kontrol i alle faser af byggeprocessen, og at resultaterne dokumenteres i kontrolrapporten.